เล่น G2g GALAXY: สำรวจดวงดาราในท้องฟ้า GUILayout

G2g GALAXY: สำรวจดวงดาราในท้องฟ้าสล็อต9999GUILayout

ในประเทศไทย นอกเหนือจากการชมพระอาทิตย์ตกและพระจันทร์ขึ้นที่สวยงามทุกวัน ยังมีดวงดาราอื่นๆ ในท้องฟ้าที่น่าทึ่นตามบรรยากาศฟ้าที่แตกต่างกันในพื้นที่ต่างๆของประเทศ มาพร้อมกันด้วยเราเลยไปสำรวจดวงดาราในท้องฟ้าแต่ละภูมิภาคในประเทศไทยกัน!

ภาคเหนือ: เมื่อพูดถึงภูเขาสลับฟ้า หือภูเขาค่าชะอวน เราต้องไม่ลืมพูดถึงดาวพลูโต หรือพลูโตเทียน (Pleiades) ซึ่งเป็นกลุ่มดาวที่สวยงามและเป็นที่นิยมในภูมิภาคเหนือของประเทศไทย หากสังเกตบทเรือนของดาวพลูโตจะเห็นว่ามีดาวใหญ่ 6 ดวง และดาวเล็ก 1 ดวงที่เป็นจุดที่ดูแลดูไปไม่หาย โดยความเชื่อของคนท้องถิ่นมักเชื่อว่าการสังเกตดาวพลูโตเทียนจะทำให้ต้านภูตินำสุขและเอารักษาความรักไว้ได้

ภาคอีสาน: ในท้องฟ้าของภาคอีสาน เราจะพบกับดาวบรรณานุรั หรือดาวเทียมใหญ่ ซึ่งมีชื่อเรียกอื่นๆ อีกหลายชื่อ เช่น ดาวท้าวสุภาเราะ หรือ ดาวท้าวสุภารูเฒ่า ในบางที่ ซึ่งมีเวทีการดีดนักบนสวรรค์ จึงเกิดประเพณีการแต่งเต็มที่ลำดับเวลา ของคนอีสานทำประเพณีนี้เพื่อประคัญประคองและทำการแต่งตัวสวยงาม และยังสวยงามในบรรยากาศฟ้าท้องถิ่นด้วย

ภาคกลาง: ในท้องฟ้าของภาคกลาง เราอาจพบกับดาวเรียม หรือ Cassiopeia ซึ่งถือเป็นกลุ่มดาวที่มีลักษณะต่างหลายจากดาวอื่นๆ อย่างชัดเจน ดาวเรียมมีลักษณะเป็นตัวต้นขั้วที่โค้งไปต่างที่ จึงทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นดาวเรียม ซึ่งความละเอียดของดาวเรียมนี้ทำให้มองเห็นได้ง่าย และเป็นจุดสําคัญในการนำชีวิตของคนในบางสุขสว่างไปตามดาวเรียมตลอดเวลา

ภาคใต้: ท้ายที่สุดบนแผนที่ จะพบกับดาวกลุ่มที่เรียกว่า ดาวยืน หรือ Orion ซึ่งเป็นดาวยอดห้าเหลี่ยมที่มีความสวยงามและใหญ่ ดาวยืนเป็นเรื่องที่สำคัญในอคติ ทั้งระหว่างนักวิทยาศาสตร์ และนักโภชนา จึงมีบทสําคัญในการสร้างความรู้สึกให้กับคนที่ชื่นชมทวดดำในพื้นที่นี้ รวมไปถึงมีกิจกรรมเฉลิมฉลองรวมทุกวันของชาวบ้าน

ในที่สุด การสำรวจดวงดาราในท้องฟ้าของประเทศไทยจะสร้างประสบการณ์ที่สุดยอดและน่าจดจำ ที่จะเป็นที่ต้องการกลับมาค้นหาเสมอ กล่าวไปขอเด่นความสวยงามของฟ้าที่เงาปลายต้นไม้และลมสบาย เป็นเพื่อนรวมทางเท่านั้นที่สร้างบรรยากาศสุขความสุข!