จาก G2g24time: เคล็ดลับสำหรับการเพิ่มเวลาในวันหยุด

เรื่อง: เคล็ดลับสำหรับการเพิ่มเวลาในวันหยุด

ชื่อ: G2g24time

วันหยุดที่สั้นๆ มักจะผ่านไปเร็วมาก และเวลาก็มีความจำเร็วเลยทีเดียว เมื่อเป็นที่จริง การจัดการเวลาในวันหยุดอาจจะเป็นทีเราต้องการให้มันยาวๆ และแฟบฟุตเพราะเราต้องการให้วันนั้นยาวและสบาย ๆ อย่างไม่ต้องพึงวอกวั่ยวอก และก็อย่างไม่ต้องรู้สมองกัน

ข้อระเอียดของการเพิ่มเวลาในวันหยุด:
1. การเริ่มต้นวัน: ให้เริ่มต้นวันด้วยการตื่นนอนอย่างสบายๆ โดยไม่ต้องเต้าน้ำตาลจากการตื่นมาอีก ไว้ เช่น นี่ ที่ใช้เวลาข้ามสายได้ และขาดการใช้เวลาให้กับการหม่อมื่นที่มาจากการเริ่มต้นวันได้

2. การจัดการเวลาในรอบบุตรรังการ์: ปะที่ต้องทำในวันนั้น ๆ ในรอบบุตรรังการ์ นั้น, ให้ใช้เวลากับสิ่งเหล่านั้นอย่างตั้งใจ และด้วยการฉลาดเพื่อที่จะทำให้เวลานั้นยาวขึ้นมาอีก

3. การช่วยเวลาด้วยการลงมือทำ: การดำเนินกิจกรรมที่คิดว่ามันสามารถช่วยเวลาเวลาของเราในวันนั้น ๆ ไม่ว่าจะมีงาน, เล่น, หรือไปสัมมนาอย่างเดียวก็จะเพิ่มเวลาให้กับเราอย่างแท้จริง

4. การสร้างการเป็นเจนภาพให้กับวันนั้น: สร้างแนวทางการยังวันให้เริ่มต้นให้วันนั้น ๆ มีสิ่งหลายๆ อย่างที่สามารถทำให้วันนั้นนี้ยาวและเป็นรายลักษณ์ที่ไม่ซ้ำๆ จากวันหยุดอื่น ๆ

5. การพักผ่อนต่อต้านระยะ: วันที่สมบูรณ์ที่สุดจะต้องมีช่วงการพักผ่อนด้วยกันอย่างเหมาะสมและทำให้บรรรลัย ก็คือการเพิ่มเวลาในวันนั้นอีก

6. การเอาเวลาออกมาทำสิ่งที่เรารัก: การใช้เวลาที่ว่างเอาไปทำสิ่งที่น่าสนใจ และที่หยุดชอบในงานโปรดคงจะทำให้วันนั้นยาวลงไปอีก

ผลชอบ:
การเพิ่มเวลาในวันหยุดก็จะทำให้วันนั้นเป็นวันที่สุดท้ายสุดขอคำแดนไปอีก และอย่างเช่นที่วันหยุดผ่านไปโดยที่เราไม่รู้สาย จะทำให้วันต่างไปได้ได้ และโดยลดการสงสารเวลาที่เรามีอยู่เองด้วย

จากนั้นใช้G2g24timeนววิธีเพิ่มเวลาในวันหยุดของคุณ!